Filter

মুঠ 39 টাটা ক্ষুদ্ৰ বাণিজ্যিক বাহন পোৱা গৈছে

Ace EV 1000

₹11,27,305

কি' স্পেচিফিকেচনসমূহ

 • শক্তি
  27 kW @ 2000 rpm
 • জিভিএম
  2120

Ace EV 1000

₹11,27,305

কি' স্পেচিফিকেচনসমূহ

 • শক্তি
  27 kW @ 2000 rpm
 • জিভিএম
  2120

Ace EV 1000

₹11,27,305

কি' স্পেচিফিকেচনসমূহ

 • শক্তি
  27 kW @ 2000 rpm
 • জিভিএম
  2120

Ace CNG 2.0

₹6,45,248

কি' স্পেচিফিকেচনসমূহ

 • ইঞ্জিন
  694cc Bi-Fuel (CNG + Petrol) (275 MPFI BI-FUEL04)
 • শক্তি
  Petrol: 30 Ps ( 22 kW ) @ 4000 RPM; CNG : 25 Ps ( 18.3 kW ) @ 4000 rpm
 • জিভিএম
  1630
 • ফুয়েল টেংক
  CNG : 70L (12 KG) + PETROL 5L

Ace CNG 2.0

₹6,45,248

কি' স্পেচিফিকেচনসমূহ

 • ইঞ্জিন
  694cc Bi-Fuel (CNG + Petrol) (275 MPFI BI-FUEL04)
 • শক্তি
  Petrol: 30 Ps ( 22 kW ) @ 4000 RPM; CNG : 25 Ps ( 18.3 kW ) @ 4000 rpm
 • জিভিএম
  1630
 • ফুয়েল টেংক
  CNG : 70L (12 KG) + PETROL 5L

Ace CNG 2.0

₹6,45,248

কি' স্পেচিফিকেচনসমূহ

 • ইঞ্জিন
  694cc Bi-Fuel (CNG + Petrol) (275 MPFI BI-FUEL04)
 • শক্তি
  Petrol: 30 Ps ( 22 kW ) @ 4000 RPM; CNG : 25 Ps ( 18.3 kW ) @ 4000 rpm
 • জিভিএম
  1630
 • ফুয়েল টেংক
  CNG : 70L (12 KG) + PETROL 5L

Tata Intra V20 Gold

কি' স্পেচিফিকেচনসমূহ

 • ইঞ্জিন
  1199 CC DI engine
 • শক্তি
  Petrol: 43 kW @ 4000 RPM  CNG : 39 kW @ 4000 RPM 
 • জিভিএম
  2550 Kg
 • ফুয়েল টেংক
  "Petrol Fuel Tank - 35L / 5L CNG Cylinder - 110 L(45L+35L and 30L) "

Tata Yodha Ex Crew Cab

₹9,99,248

কি' স্পেচিফিকেচনসমূহ

 • শক্তি
  73.6 kW @ 3750 r/min
 • জিভিএম
  2990

Tata Yodha Ex Crew Cab

₹9,99,248

কি' স্পেচিফিকেচনসমূহ

 • শক্তি
  73.6 kW @ 3750 r/min
 • জিভিএম
  2990

Tata Yodha Ex Crew Cab

₹9,99,248

কি' স্পেচিফিকেচনসমূহ

 • শক্তি
  73.6 kW @ 3750 r/min
 • জিভিএম
  2990

Tata Yodha Ex Single Cab

₹9,60,248

কি' স্পেচিফিকেচনসমূহ

 • শক্তি
  73.6 kW @ 3750 r/min
 • জিভিএম
  2990

Tata Yodha Ex Single Cab

₹9,60,248

কি' স্পেচিফিকেচনসমূহ

 • শক্তি
  73.6 kW @ 3750 r/min
 • জিভিএম
  2990

Tata Yodha Ex Single Cab

₹9,60,248

কি' স্পেচিফিকেচনসমূহ

 • শক্তি
  73.6 kW @ 3750 r/min
 • জিভিএম
  2990

Tata Intra V20

₹8,15,249

কি' স্পেচিফিকেচনসমূহ

 • ইঞ্জিন
  1199 cc
 • শক্তি
  Petrol: 43 Kw @ 4000 rpm (58.4 HP) CNG : 39 Kw @ 4000 rpm (53.0 HP)"
 • জিভিএম
  2265
 • ফুয়েল টেংক
  35/5 Litres CNG Cylinder Capacity- 80 L(45L+35L)

Tata Intra V20

₹8,15,249

কি' স্পেচিফিকেচনসমূহ

 • ইঞ্জিন
  1199 cc
 • শক্তি
  Petrol: 43 Kw @ 4000 rpm (58.4 HP) CNG : 39 Kw @ 4000 rpm (53.0 HP)"
 • জিভিএম
  2265
 • ফুয়েল টেংক
  35/5 Litres CNG Cylinder Capacity- 80 L(45L+35L)

Tata Intra V20

₹8,15,249

কি' স্পেচিফিকেচনসমূহ

 • ইঞ্জিন
  1199 cc
 • শক্তি
  Petrol: 43 Kw @ 4000 rpm (58.4 HP) CNG : 39 Kw @ 4000 rpm (53.0 HP)"
 • জিভিএম
  2265
 • ফুয়েল টেংক
  35/5 Litres CNG Cylinder Capacity- 80 L(45L+35L)

উইঙ্গাৰ কাৰ্গো

₹13,29,722

কি' স্পেচিফিকেচনসমূহ

 • শক্তি
  73.5 কিলোৱাট @ 3750 আৰ/মিনিট
 • জিভিএম
  3490

Tata যোদ্ধা ক্ৰিউ কেব 4x2

₹9,51,937

কি' স্পেচিফিকেচনসমূহ

 • ইঞ্জিন
  2179 cc
 • শক্তি
  73.6 kW @ 3750 r/min
 • জিভিএম
  2990
 • ফুয়েল টেংক
  45 L

Tata যোদ্ধা ক্ৰিউ কেব 4x2

₹9,51,937

কি' স্পেচিফিকেচনসমূহ

 • ইঞ্জিন
  2179 cc
 • শক্তি
  73.6 kW @ 3750 r/min
 • জিভিএম
  2990
 • ফুয়েল টেংক
  45 L

Tata যোদ্ধা ক্ৰিউ কেব 4x2

₹9,51,937

কি' স্পেচিফিকেচনসমূহ

 • ইঞ্জিন
  2179 cc
 • শক্তি
  73.6 kW @ 3750 r/min
 • জিভিএম
  2990
 • ফুয়েল টেংক
  45 L

Tata যোদ্ধা 1200

₹9,50,925

কি' স্পেচিফিকেচনসমূহ

 • ইঞ্জিন
  73.6 kW @ 3750 r/min
 • জিভিএম
  2950
 • ফুয়েল টেংক
  45L

Tata যোদ্ধা 1200

₹9,50,925

কি' স্পেচিফিকেচনসমূহ

 • ইঞ্জিন
  73.6 kW @ 3750 r/min
 • জিভিএম
  2950
 • ফুয়েল টেংক
  45L

Tata যোদ্ধা 1700

₹9,54,850

কি' স্পেচিফিকেচনসমূহ

 • ইঞ্জিন
  73.6 kW @ 3750 r/min
 • জিভিএম
  3490
 • ফুয়েল টেংক
  45 L

Tata যোদ্ধা 2.0

₹9,99,921

কি' স্পেচিফিকেচনসমূহ

 • ইঞ্জিন
  73.6 kW @ 3750 r/min
 • জিভিএম
  3840
 • ফুয়েল টেংক
  45L

Tata ইণ্ট্ৰা V50

₹8,90,393

কি' স্পেচিফিকেচনসমূহ

 • ইঞ্জিন
  1496 cc DI ইঞ্জিন
 • শক্তি
  59.5 kW @4000 r/min (80 HP)
 • জিভিএম
  2940
 • ফুয়েল টেংক
  35 লিটাৰ

Tata ইণ্ট্ৰা V50

₹8,90,393

কি' স্পেচিফিকেচনসমূহ

 • ইঞ্জিন
  1496 cc DI ইঞ্জিন
 • শক্তি
  59.5 kW @4000 r/min (80 HP)
 • জিভিএম
  2940
 • ফুয়েল টেংক
  35 লিটাৰ

Tata ইণ্ট্ৰা V50

₹8,90,393

কি' স্পেচিফিকেচনসমূহ

 • ইঞ্জিন
  1496 cc DI ইঞ্জিন
 • শক্তি
  59.5 kW @4000 r/min (80 HP)
 • জিভিএম
  2940
 • ফুয়েল টেংক
  35 লিটাৰ

Tata ইন্ট্ৰা V30

₹8,10,694

কি' স্পেচিফিকেচনসমূহ

 • ইঞ্জিন
  1496 cc DI ইঞ্জিন
 • শক্তি
  52 kW @ 4000 r/min
 • জিভিএম
  2565
 • ফুয়েল টেংক
  35 L

Tata ইন্ট্ৰা V30

₹8,10,694

কি' স্পেচিফিকেচনসমূহ

 • ইঞ্জিন
  1496 cc DI ইঞ্জিন
 • শক্তি
  52 kW @ 4000 r/min
 • জিভিএম
  2565
 • ফুয়েল টেংক
  35 L

Tata ইন্ট্ৰা V30

₹8,10,694

কি' স্পেচিফিকেচনসমূহ

 • ইঞ্জিন
  1496 cc DI ইঞ্জিন
 • শক্তি
  52 kW @ 4000 r/min
 • জিভিএম
  2565
 • ফুয়েল টেংক
  35 L

TATA এচ গ’ল্ড পেট্ৰ’ল

₹5,00,761

কি' স্পেচিফিকেচনসমূহ

 • ইঞ্জিন
  694
 • শক্তি
  22 Kw (30 PS) @ 4000 rpm
 • জিভিএম
  1615
 • ফুয়েল টেংক
  26L

TATA এচ গ’ল্ড পেট্ৰ’ল

₹5,00,761

কি' স্পেচিফিকেচনসমূহ

 • ইঞ্জিন
  694
 • শক্তি
  22 Kw (30 PS) @ 4000 rpm
 • জিভিএম
  1615
 • ফুয়েল টেংক
  26L

TATA এচ গ’ল্ড পেট্ৰ’ল

₹5,00,761

কি' স্পেচিফিকেচনসমূহ

 • ইঞ্জিন
  694
 • শক্তি
  22 Kw (30 PS) @ 4000 rpm
 • জিভিএম
  1615
 • ফুয়েল টেংক
  26L

Tata এচ গোল্ড চিএনজি

₹6,58,171

কি' স্পেচিফিকেচনসমূহ

 • ইঞ্জিন
  2 চিলিণ্ডাৰ 694CC
 • শক্তি
  19.40kW (26HP) @ 4000 RPM
 • জিভিএম
  1630
 • ফুয়েল টেংক
  70L (2 X 35L) | 12KG (2 X 6 Kg)

Tata এচ গোল্ড চিএনজি

₹6,58,171

কি' স্পেচিফিকেচনসমূহ

 • ইঞ্জিন
  2 চিলিণ্ডাৰ 694CC
 • শক্তি
  19.40kW (26HP) @ 4000 RPM
 • জিভিএম
  1630
 • ফুয়েল টেংক
  70L (2 X 35L) | 12KG (2 X 6 Kg)

Tata এচ গোল্ড চিএনজি

₹6,58,171

কি' স্পেচিফিকেচনসমূহ

 • ইঞ্জিন
  2 চিলিণ্ডাৰ 694CC
 • শক্তি
  19.40kW (26HP) @ 4000 RPM
 • জিভিএম
  1630
 • ফুয়েল টেংক
  70L (2 X 35L) | 12KG (2 X 6 Kg)

Tata এচ গোল্ড চিএনজি +

₹7,02,276

কি' স্পেচিফিকেচনসমূহ

 • ইঞ্জিন
  2 চিলিণ্ডাৰ 694CC
 • শক্তি
  19.40kW (26HP) @ 4000 RPM
 • জিভিএম
  1630
 • ফুয়েল টেংক
  105L (3 X 35L) | 18 KG (3 X 6 Kg)

Tata এচ গোল্ড চিএনজি +

₹7,02,276

কি' স্পেচিফিকেচনসমূহ

 • ইঞ্জিন
  2 চিলিণ্ডাৰ 694CC
 • শক্তি
  19.40kW (26HP) @ 4000 RPM
 • জিভিএম
  1630
 • ফুয়েল টেংক
  105L (3 X 35L) | 18 KG (3 X 6 Kg)

Tata এচ গোল্ড চিএনজি +

₹7,02,276

কি' স্পেচিফিকেচনসমূহ

 • ইঞ্জিন
  2 চিলিণ্ডাৰ 694CC
 • শক্তি
  19.40kW (26HP) @ 4000 RPM
 • জিভিএম
  1630
 • ফুয়েল টেংক
  105L (3 X 35L) | 18 KG (3 X 6 Kg)