ફિલ્ટર

કુલ 26 ટાટાના નાના કોમર્શિયલ વાહનો મળી આવ્યા

Ace EV 1000

₹11,27,305

મુખ્ય વિશિષ્ટતાઓ

 • પાવર
  27 kW @ 2000 rpm
 • જીવીએમ
  2120

Ace CNG 2.0

₹6,45,248

મુખ્ય વિશિષ્ટતાઓ

 • એન્જીન
  694cc Bi-Fuel (CNG + Petrol) (275 MPFI BI-FUEL04)
 • પાવર
  Petrol: 30 Ps ( 22 kW ) @ 4000 RPM; CNG : 25 Ps ( 18.3 kW ) @ 4000 rpm
 • જીવીએમ
  1630
 • ઈંધણ ટાંકીની
  CNG : 70L (12 KG) + PETROL 5L

Tata Intra V50 LNT

મુખ્ય વિશિષ્ટતાઓ

 • પાવર
  59.5 KW @ 4000 RPM (80HP)
 • જીવીએમ
  2930 Kg
 • ઈંધણ ટાંકીની
  35 L

Ace Diesel

₹6,11,947

મુખ્ય વિશિષ્ટતાઓ

 • એન્જીન
  702 cc
 • પાવર
  POWER Mode - 14.7 kW@ 3 600 r/min CITY Mode -13.2 kW @ 3 600 r/min
 • જીવીએમ
  27 % (Power Mode)
 • ઈંધણ ટાંકીની
  30 L

Tata Ace HT+

₹6,97,947

મુખ્ય વિશિષ્ટતાઓ

 • એન્જીન
  798 cc
 • પાવર
  26.0 kw @3750 rpm
 • જીવીએમ
  1950 kgs
 • ઈંધણ ટાંકીની
  30 LTRS

Tata Intra V70

મુખ્ય વિશિષ્ટતાઓ

 • પાવર
  59.5 KW @ 4000 RPM (80HP)
 • જીવીએમ
  3210 Kg
 • ઈંધણ ટાંકીની
  35 L

Tata Intra V20 Gold

મુખ્ય વિશિષ્ટતાઓ

 • એન્જીન
  1199 CC DI engine
 • પાવર
  Petrol: 43 kW @ 4000 RPM  CNG : 39 kW @ 4000 RPM 
 • જીવીએમ
  2550 Kg
 • ઈંધણ ટાંકીની
  "Petrol Fuel Tank - 35L / 5L CNG Cylinder - 110 L(45L+35L and 30L) "

TATA ACE EV

મુખ્ય વિશિષ્ટતાઓ

 • એન્જીન
  21.3 kWh
 • પાવર
  27 kW
 • જીવીએમ
  1840
 • ઈંધણ ટાંકીની
  21.3 kWh

Tata Yodha Ex Crew Cab

₹9,99,248

મુખ્ય વિશિષ્ટતાઓ

 • પાવર
  73.6 kW @ 3750 r/min
 • જીવીએમ
  2990

Tata Yodha Ex Single Cab

₹9,60,248

મુખ્ય વિશિષ્ટતાઓ

 • પાવર
  73.6 kW @ 3750 r/min
 • જીવીએમ
  2990

Tata Intra V20

₹8,15,249

મુખ્ય વિશિષ્ટતાઓ

 • એન્જીન
  1199 cc
 • પાવર
  Petrol: 43 Kw @ 4000 rpm (58.4 HP) CNG : 39 Kw @ 4000 rpm (53.0 HP)"
 • જીવીએમ
  2265
 • ઈંધણ ટાંકીની
  35/5 Litres CNG Cylinder Capacity- 80 L(45L+35L)

વિંગર -માલ

₹13,29,722

મુખ્ય વિશિષ્ટતાઓ

 • પાવર
  73.5 kW @ 3750 r/min
 • જીવીએમ
  3490

Tata યોધા ક્રુ કેબ

₹9,51,937

મુખ્ય વિશિષ્ટતાઓ

 • એન્જીન
  73.6 kW @ 3750 r/min
 • જીવીએમ
  2990
 • ઈંધણ ટાંકીની
  45 લિટર

Tata યોધા ક્રૂ કેબ 4x2

₹9,51,937

મુખ્ય વિશિષ્ટતાઓ

 • એન્જીન
  2179 cc
 • પાવર
  73.6 kW @ 3750 r/min
 • જીવીએમ
  2990
 • ઈંધણ ટાંકીની
  45 લિટર

Tata યોધા ક્રૂ કેબ 4x4

₹10,71,252

મુખ્ય વિશિષ્ટતાઓ

 • એન્જીન
  2179 cc
 • પાવર
  73.6 kW @ 3750 r/min
 • જીવીએમ
  2990
 • ઈંધણ ટાંકીની
  45 લિટર

Tata યોધા સિંગલ કેબ 4x4

₹10,24,432

મુખ્ય વિશિષ્ટતાઓ

 • એન્જીન
  73.6 kW @ 3750 r/min
 • જીવીએમ
  2990
 • ઈંધણ ટાંકીની
  45 લિટર

Tata યોધા 1200

₹9,50,925

મુખ્ય વિશિષ્ટતાઓ

 • એન્જીન
  73.6 kW @ 3750 r/min
 • જીવીએમ
  2950

Tata યોધા 1700

₹9,54,850

મુખ્ય વિશિષ્ટતાઓ

 • એન્જીન
  73.6 kW @ 3750 r/min
 • જીવીએમ
  3490
 • ઈંધણ ટાંકીની
  45 લિટર

Tata યોધા 2.0

₹9,99,921

મુખ્ય વિશિષ્ટતાઓ

 • એન્જીન
  73.6 kW @ 3750 r/min
 • જીવીએમ
  3840
 • ઈંધણ ટાંકીની
  45 લિટર

Tata ઇન્ટ્રા વી50

₹8,90,393

મુખ્ય વિશિષ્ટતાઓ

 • એન્જીન
  એન્જિન ક્ષમતા 4 સીલિન્ડર, 1496 સીસી ડીઆઈ એન્જિન
 • પાવર
  મહત્તમ એન્જિન આઉટપુટ 59 કિ.વો. 4000 આર પ્રતિ મિનિટના દરે (79 એચપી)
 • જીવીએમ
  2940
 • ઈંધણ ટાંકીની
  35 લિટર

Tata ઈન્ટ્રા વી30

₹8,10,694

મુખ્ય વિશિષ્ટતાઓ

 • એન્જીન
  એન્જિન ક્ષમતા 4 સીલિન્ડર, 1496 સીસી ડીઆઈ એન્જિન
 • પાવર
  મહત્તમ એન્જિન આઉટપુટ 52 કિ.વો. 4000 આર પ્રતિ મિનિટના દરે (70 એચપી)
 • જીવીએમ
  2565
 • ઈંધણ ટાંકીની
  35 લિટર

Tata ઇન્ટ્રા V10

₹7,27,562

મુખ્ય વિશિષ્ટતાઓ

 • એન્જીન
  798 cc DI એન્જિન
 • પાવર
  મહત્તમ એન્જિન આઉટપુટ 22 kW @ 3750 r/min
 • જીવીએમ
  2120
 • ઈંધણ ટાંકીની
  35 લિટર

Tata એસ ગોલ્ડ પેટ્રોલ

₹5,00,761

મુખ્ય વિશિષ્ટતાઓ

 • એન્જીન
  694
 • પાવર
  22 કિ.વો. 4000 આરપીએમના દરે
 • જીવીએમ
  1615 કિ.ગ્રા
 • ઈંધણ ટાંકીની
  26 લી.

Tata એસ ગોલ્ડ ડીઝલ પ્લસ

₹6,51,561

મુખ્ય વિશિષ્ટતાઓ

 • એન્જીન
  700CC
 • પાવર
  14.7 kW (20 hp) @ 3600 rpm
 • જીવીએમ
  1675
 • ઈંધણ ટાંકીની
  30 લી.

Tata એસ ગોલ્ડ CNG

₹6,58,171

મુખ્ય વિશિષ્ટતાઓ

 • એન્જીન
  694 cm3
 • પાવર
  19.4kW (26 hp) @ 4000 RPM
 • જીવીએમ
  1630
 • ઈંધણ ટાંકીની
  70L (2 X 35L) | 12KG (2 X 6 કિ.ગ્રા.)

Tata એસ ગોલ્ડ CNG પ્લસ

₹7,02,276

મુખ્ય વિશિષ્ટતાઓ

 • એન્જીન
  2-સિલિન્ડર, 694 cc
 • પાવર
  19.4 kW @ 4 000 r/min
 • જીવીએમ
  1630
 • ઈંધણ ટાંકીની
  105L (3 X 35L) | 18 KG (3 X 6 Kg)