ਫਿਲਟਰ

ਕੁੱਲ 32 Tata ਛੋਟੇ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨ ਮਿਲੇ

Ace EV 1000

₹11,27,305

ਮੁੱਖ ਨਿਰਧਾਰਨ

 • ਤਾਕਤ
  27 kW @ 2000 rpm
 • ਜੀ.ਵੀ.ਐਮ
  2120

Ace CNG 2.0

₹6,45,248

ਮੁੱਖ ਨਿਰਧਾਰਨ

 • ਇੰਜਣ
  694cc Bi-Fuel (CNG + Petrol) (275 MPFI BI-FUEL04)
 • ਤਾਕਤ
  Petrol: 30 Ps ( 22 kW ) @ 4000 RPM; CNG : 25 Ps ( 18.3 kW ) @ 4000 rpm
 • ਜੀ.ਵੀ.ਐਮ
  1630
 • ਬਾਲਣ ਟੈਂਕ
  CNG : 70L (12 KG) + PETROL 5L

Tata Yodha Ex Crew Cab

₹9,99,248

ਮੁੱਖ ਨਿਰਧਾਰਨ

 • ਤਾਕਤ
  73.6 kW @ 3750 r/min
 • ਜੀ.ਵੀ.ਐਮ
  2990

Tata Yodha Ex Crew Cab

₹9,99,248

ਮੁੱਖ ਨਿਰਧਾਰਨ

 • ਤਾਕਤ
  73.6 kW @ 3750 r/min
 • ਜੀ.ਵੀ.ਐਮ
  2990

Tata Yodha Ex Single Cab

₹9,60,248

ਮੁੱਖ ਨਿਰਧਾਰਨ

 • ਤਾਕਤ
  73.6 kW @ 3750 r/min
 • ਜੀ.ਵੀ.ਐਮ
  2990

Tata Yodha Ex Single Cab

₹9,60,248

ਮੁੱਖ ਨਿਰਧਾਰਨ

 • ਤਾਕਤ
  73.6 kW @ 3750 r/min
 • ਜੀ.ਵੀ.ਐਮ
  2990

Tata Intra V20

₹8,15,249

ਮੁੱਖ ਨਿਰਧਾਰਨ

 • ਇੰਜਣ
  1199 cc
 • ਤਾਕਤ
  Petrol: 43 Kw @ 4000 rpm (58.4 HP) CNG : 39 Kw @ 4000 rpm (53.0 HP)"
 • ਜੀ.ਵੀ.ਐਮ
  2265
 • ਬਾਲਣ ਟੈਂਕ
  35/5 Litres CNG Cylinder Capacity- 80 L(45L+35L)

Tata Intra V20

₹8,15,249

ਮੁੱਖ ਨਿਰਧਾਰਨ

 • ਇੰਜਣ
  1199 cc
 • ਤਾਕਤ
  Petrol: 43 Kw @ 4000 rpm (58.4 HP) CNG : 39 Kw @ 4000 rpm (53.0 HP)"
 • ਜੀ.ਵੀ.ਐਮ
  2265
 • ਬਾਲਣ ਟੈਂਕ
  35/5 Litres CNG Cylinder Capacity- 80 L(45L+35L)

Tata Intra V20

₹8,15,249

ਮੁੱਖ ਨਿਰਧਾਰਨ

 • ਇੰਜਣ
  1199 cc
 • ਤਾਕਤ
  Petrol: 43 Kw @ 4000 rpm (58.4 HP) CNG : 39 Kw @ 4000 rpm (53.0 HP)"
 • ਜੀ.ਵੀ.ਐਮ
  2265
 • ਬਾਲਣ ਟੈਂਕ
  35/5 Litres CNG Cylinder Capacity- 80 L(45L+35L)

Tata Intra V20

₹8,15,249

ਮੁੱਖ ਨਿਰਧਾਰਨ

 • ਇੰਜਣ
  1199 cc
 • ਤਾਕਤ
  Petrol: 43 Kw @ 4000 rpm (58.4 HP) CNG : 39 Kw @ 4000 rpm (53.0 HP)"
 • ਜੀ.ਵੀ.ਐਮ
  2265
 • ਬਾਲਣ ਟੈਂਕ
  35/5 Litres CNG Cylinder Capacity- 80 L(45L+35L)

Tata Intra V20

₹8,15,249

ਮੁੱਖ ਨਿਰਧਾਰਨ

 • ਇੰਜਣ
  1199 cc
 • ਤਾਕਤ
  Petrol: 43 Kw @ 4000 rpm (58.4 HP) CNG : 39 Kw @ 4000 rpm (53.0 HP)"
 • ਜੀ.ਵੀ.ਐਮ
  2265
 • ਬਾਲਣ ਟੈਂਕ
  35/5 Litres CNG Cylinder Capacity- 80 L(45L+35L)

Tata ਯੋਧਾ ਕ੍ਰੂ ਕੈਬ 4x2

₹9,51,937

ਮੁੱਖ ਨਿਰਧਾਰਨ

 • ਇੰਜਣ
  2179 cc
 • ਤਾਕਤ
  73.6 kW @ 3750 r/min
 • ਜੀ.ਵੀ.ਐਮ
  2990
 • ਬਾਲਣ ਟੈਂਕ
  45 ਲੀਟਰ

Tata ਯੋਧਾ ਕ੍ਰੂ ਕੈਬ 4x2

₹9,51,937

ਮੁੱਖ ਨਿਰਧਾਰਨ

 • ਇੰਜਣ
  2179 cc
 • ਤਾਕਤ
  73.6 kW @ 3750 r/min
 • ਜੀ.ਵੀ.ਐਮ
  2990
 • ਬਾਲਣ ਟੈਂਕ
  45 ਲੀਟਰ

Tata ਯੋਧਾ ਸਿੰਗਲ ਕੈਬ 4x4

₹10,24,432

ਮੁੱਖ ਨਿਰਧਾਰਨ

 • ਇੰਜਣ
  73.6 kW @ 3750 r/min
 • ਜੀ.ਵੀ.ਐਮ
  2990
 • ਬਾਲਣ ਟੈਂਕ
  45 ਲੀਟਰ

Tata ਯੋਧਾ ਸਿੰਗਲ ਕੈਬ 4x4

₹10,24,432

ਮੁੱਖ ਨਿਰਧਾਰਨ

 • ਇੰਜਣ
  73.6 kW @ 3750 r/min
 • ਜੀ.ਵੀ.ਐਮ
  2990
 • ਬਾਲਣ ਟੈਂਕ
  45 ਲੀਟਰ

Tata ਯੋਡੋ 1200

₹9,50,925

ਮੁੱਖ ਨਿਰਧਾਰਨ

 • ਇੰਜਣ
  73.6 kW @ 3750 r/min
 • ਜੀ.ਵੀ.ਐਮ
  2950
 • ਬਾਲਣ ਟੈਂਕ
  45 ਲੀਟਰ

Tata ਯੋਡੋ 1200

₹9,50,925

ਮੁੱਖ ਨਿਰਧਾਰਨ

 • ਇੰਜਣ
  73.6 kW @ 3750 r/min
 • ਜੀ.ਵੀ.ਐਮ
  2950
 • ਬਾਲਣ ਟੈਂਕ
  45 ਲੀਟਰ

Tata ਯੋਡੋ 1200

₹9,50,925

ਮੁੱਖ ਨਿਰਧਾਰਨ

 • ਇੰਜਣ
  73.6 kW @ 3750 r/min
 • ਜੀ.ਵੀ.ਐਮ
  2950
 • ਬਾਲਣ ਟੈਂਕ
  45 ਲੀਟਰ

Tata ਇੰਟਰਾ V50

₹8,90,393

ਮੁੱਖ ਨਿਰਧਾਰਨ

 • ਇੰਜਣ
  1496 ਸੀਸੀ ਡੀਆਈ ਇੰਜਣ
 • ਤਾਕਤ
  59.5 kW @4000 r/min (80 HP)
 • ਜੀ.ਵੀ.ਐਮ
  2940
 • ਬਾਲਣ ਟੈਂਕ
  35 ਲੀਟਰ

Tata ਇੰਟਰਾ V50

₹8,90,393

ਮੁੱਖ ਨਿਰਧਾਰਨ

 • ਇੰਜਣ
  1496 ਸੀਸੀ ਡੀਆਈ ਇੰਜਣ
 • ਤਾਕਤ
  59.5 kW @4000 r/min (80 HP)
 • ਜੀ.ਵੀ.ਐਮ
  2940
 • ਬਾਲਣ ਟੈਂਕ
  35 ਲੀਟਰ

Tata ਇੰਟਰਾ V50

₹8,90,393

ਮੁੱਖ ਨਿਰਧਾਰਨ

 • ਇੰਜਣ
  1496 ਸੀਸੀ ਡੀਆਈ ਇੰਜਣ
 • ਤਾਕਤ
  59.5 kW @4000 r/min (80 HP)
 • ਜੀ.ਵੀ.ਐਮ
  2940
 • ਬਾਲਣ ਟੈਂਕ
  35 ਲੀਟਰ

Tata ਇੰਟਰਾ V50

₹8,90,393

ਮੁੱਖ ਨਿਰਧਾਰਨ

 • ਇੰਜਣ
  1496 ਸੀਸੀ ਡੀਆਈ ਇੰਜਣ
 • ਤਾਕਤ
  59.5 kW @4000 r/min (80 HP)
 • ਜੀ.ਵੀ.ਐਮ
  2940
 • ਬਾਲਣ ਟੈਂਕ
  35 ਲੀਟਰ

Tata ਇੰਟਰਾ ਵੀ 30

₹8,10,694

ਮੁੱਖ ਨਿਰਧਾਰਨ

 • ਇੰਜਣ
  1496 ਸੀਸੀ ਡੀਆਈ ਇੰਜਣ
 • ਤਾਕਤ
  52 kW @ 4000 r/min
 • ਜੀ.ਵੀ.ਐਮ
  2565
 • ਬਾਲਣ ਟੈਂਕ
  35 ਲੀਟਰ

Tata ਇੰਟਰਾ ਵੀ 30

₹8,10,694

ਮੁੱਖ ਨਿਰਧਾਰਨ

 • ਇੰਜਣ
  1496 ਸੀਸੀ ਡੀਆਈ ਇੰਜਣ
 • ਤਾਕਤ
  52 kW @ 4000 r/min
 • ਜੀ.ਵੀ.ਐਮ
  2565
 • ਬਾਲਣ ਟੈਂਕ
  35 ਲੀਟਰ

Tata ਇੰਟਰਾ ਵੀ 30

₹8,10,694

ਮੁੱਖ ਨਿਰਧਾਰਨ

 • ਇੰਜਣ
  1496 ਸੀਸੀ ਡੀਆਈ ਇੰਜਣ
 • ਤਾਕਤ
  52 kW @ 4000 r/min
 • ਜੀ.ਵੀ.ਐਮ
  2565
 • ਬਾਲਣ ਟੈਂਕ
  35 ਲੀਟਰ

Tata ਇੰਟਰਾ ਵੀ 10

₹7,27,562

ਮੁੱਖ ਨਿਰਧਾਰਨ

 • ਇੰਜਣ
  798 cc
 • ਤਾਕਤ
  33 kW @ 3750 r/min
 • ਜੀ.ਵੀ.ਐਮ
  2120
 • ਬਾਲਣ ਟੈਂਕ
  35 ਲੀਟਰ

Tata ਇੰਟਰਾ ਵੀ 10

₹7,27,562

ਮੁੱਖ ਨਿਰਧਾਰਨ

 • ਇੰਜਣ
  798 cc
 • ਤਾਕਤ
  33 kW @ 3750 r/min
 • ਜੀ.ਵੀ.ਐਮ
  2120
 • ਬਾਲਣ ਟੈਂਕ
  35 ਲੀਟਰ

Tata ਏਸ ਗੋਲਡ ਪੈਟਰੋਲ

₹5,00,761

ਮੁੱਖ ਨਿਰਧਾਰਨ

 • ਇੰਜਣ
  694
 • ਤਾਕਤ
  22 Kw (30 PS) @ 4000 rpm
 • ਜੀ.ਵੀ.ਐਮ
  1615
 • ਬਾਲਣ ਟੈਂਕ
  26 ਲੀਟਰ

Tata ਏਸ ਗੋਲਡ ਪੈਟਰੋਲ

₹5,00,761

ਮੁੱਖ ਨਿਰਧਾਰਨ

 • ਇੰਜਣ
  694
 • ਤਾਕਤ
  22 Kw (30 PS) @ 4000 rpm
 • ਜੀ.ਵੀ.ਐਮ
  1615
 • ਬਾਲਣ ਟੈਂਕ
  26 ਲੀਟਰ

Tata ਏਸ ਗੋਲਡ ਪੈਟਰੋਲ

₹5,00,761

ਮੁੱਖ ਨਿਰਧਾਰਨ

 • ਇੰਜਣ
  694
 • ਤਾਕਤ
  22 Kw (30 PS) @ 4000 rpm
 • ਜੀ.ਵੀ.ਐਮ
  1615
 • ਬਾਲਣ ਟੈਂਕ
  26 ਲੀਟਰ

Tata ਏਸ ਗੋਲਡ ਸੀ.ਐਨ.

₹6,58,171

ਮੁੱਖ ਨਿਰਧਾਰਨ

 • ਇੰਜਣ
  2 ਸਿਲੰਡਰ 694CC
 • ਤਾਕਤ
  19.40kW (26HP) @ 4000 RPM
 • ਜੀ.ਵੀ.ਐਮ
  1630
 • ਬਾਲਣ ਟੈਂਕ
  70L (2 X 35L) | 12KG (2 X 6 Kg)

Tata ਏਸ ਗੋਲਡ ਸੀ ਐਨ ਜੀ ਪਲੱਸ

₹7,02,276

ਮੁੱਖ ਨਿਰਧਾਰਨ

 • ਇੰਜਣ
  2 ਸਿਲੰਡਰ 694CC
 • ਤਾਕਤ
  19.40kW (26HP) @ 4000 RPM
 • ਜੀ.ਵੀ.ਐਮ
  1630
 • ਬਾਲਣ ਟੈਂਕ
  105L (3 X 35L) | 18 KG (3 X 6 Kg)