ഫിൽറ്റർ

ആകെ 2 ടാറ്റയുടെ ചെറുകിട വാണിജ്യ വാഹനങ്ങൾ കണ്ടെത്തി

വിംഗർ ചരക്ക്

₹13,29,722

പ്രധാന സവിശേഷതകൾ

 • ശക്തി
  73.5 kW @ 3750 r/min
 • ജി.വി.എം
  3490

Tata എസിഇ ഗോൾഡ് ഡീസൽ പ്ലസ്

₹6,02,519

പ്രധാന സവിശേഷതകൾ

 • എഞ്ചിൻ
  700CC
 • ശക്തി
  14.7 kW (20 hp) @ 3600 rpm
 • ജി.വി.എം
  1675
 • ഇന്ധന ടാങ്ക്
  30 ലിറ്റർ