வடிகட்டி

மொத்தம் 6 டாடா சிறிய வணிக வாகனங்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டன

Ace Diesel

முக்கிய விவரக்குறிப்புகள்

 • இயந்திரம்
  702 cc
 • சக்தி
  POWER Mode - 14.7 kW@ 3 600 r/min CITY Mode -13.2 kW @ 3 600 r/min
 • GVM
  27 % (Power Mode)
 • எரிபொருள் டாங்க்
  30 L

Tata Ace HT+

முக்கிய விவரக்குறிப்புகள்

 • இயந்திரம்
  798 cc
 • சக்தி
  26.0 kw @3750 rpm
 • GVM
  1950 kgs
 • எரிபொருள் டாங்க்
  30 LTRS

Tata யோதா 1700

₹9,54,850

முக்கிய விவரக்குறிப்புகள்

 • இயந்திரம்
  73.6 kW @ 3750 r/min
 • GVM
  3490
 • எரிபொருள் டாங்க்
  45 லிட்டர்கள்

Tata யோதா 2.0

₹9,99,921

முக்கிய விவரக்குறிப்புகள்

 • இயந்திரம்
  73.6 kW @ 3750 r/min
 • GVM
  3840
 • எரிபொருள் டாங்க்
  45 லிட்டர்கள்

Tata ஏஸ் கோல்ட் பெட்ரோல்

₹5,00,761

முக்கிய விவரக்குறிப்புகள்

 • இயந்திரம்
  694
 • சக்தி
  22 Kw (30 PS) @ 4000 rpm
 • GVM
  1615
 • எரிபொருள் டாங்க்
  26 லிட்டர்கள்

Tata ஏஸ் கோல்டு டீஸல் பிளஸ்

₹6,02,519

முக்கிய விவரக்குறிப்புகள்

 • இயந்திரம்
  700CC
 • சக்தி
  14.7 kW (20 hp) @ 3600 rpm
 • GVM
  1675
 • எரிபொருள் டாங்க்
  30 லிட்டர்கள்