వడపోయి

మొత్తం 6 టాటా స్మాల్ కమర్షియల్ వెహికల్స్ దొరికాయి

Ace Diesel

ముఖ్య లక్షణాలు

 • ఇంజిన్
  702 cc
 • శక్తి
  POWER Mode - 14.7 kW@ 3 600 r/min CITY Mode -13.2 kW @ 3 600 r/min
 • GVM
  27 % (Power Mode)
 • ఇంధనం ట్యాంక్
  30 L

Tata Ace HT+

ముఖ్య లక్షణాలు

 • ఇంజిన్
  798 cc
 • శక్తి
  26.0 kw @3750 rpm
 • GVM
  1950 kgs
 • ఇంధనం ట్యాంక్
  30 LTRS

Tata యోధా 1700

₹9,54,850

ముఖ్య లక్షణాలు

 • ఇంజిన్
  73.6 kW @ 3750 r/min
 • GVM
  3490
 • ఇంధనం ట్యాంక్
  45 లీటర్

Tata యోధా 2.0

₹9,99,921

ముఖ్య లక్షణాలు

 • ఇంజిన్
  73.6 kW @ 3750 r/min
 • GVM
  3840
 • ఇంధనం ట్యాంక్
  45 లీటర్

Tata ఏస్ గోల్డ్ పెట్రోల్

₹5,00,761

ముఖ్య లక్షణాలు

 • ఇంజిన్
  694
 • శక్తి
  22 Kw (30 PS) @ 4000 rpm
 • GVM
  1615
 • ఇంధనం ట్యాంక్
  26 లీటర్

Tata ఏస్ గోల్డ్ డీజిల్ ప్లస్

₹6,02,519

ముఖ్య లక్షణాలు

 • ఇంజిన్
  700CC
 • శక్తి
  14.7 kW (20 hp) @ 3600 rpm
 • GVM
  1675
 • ఇంధనం ట్యాంక్
  30 లీటర్