వడపోయి

మొత్తం 26 టాటా స్మాల్ కమర్షియల్ వెహికల్స్ దొరికాయి

Ace EV 1000

₹11,27,305

ముఖ్య లక్షణాలు

 • శక్తి
  27 kW @ 2000 rpm
 • GVM
  2120

Ace CNG 2.0

₹6,45,248

ముఖ్య లక్షణాలు

 • ఇంజిన్
  694cc Bi-Fuel (CNG + Petrol) (275 MPFI BI-FUEL04)
 • శక్తి
  Petrol: 30 Ps ( 22 kW ) @ 4000 RPM; CNG : 25 Ps ( 18.3 kW ) @ 4000 rpm
 • GVM
  1630
 • ఇంధనం ట్యాంక్
  CNG : 70L (12 KG) + PETROL 5L

Tata Intra V50 LNT

ముఖ్య లక్షణాలు

 • శక్తి
  59.5 KW @ 4000 RPM (80HP)
 • GVM
  2930 Kg
 • ఇంధనం ట్యాంక్
  35 L

Ace Diesel

₹6,12,587

ముఖ్య లక్షణాలు

 • ఇంజిన్
  702 cc
 • శక్తి
  POWER Mode - 14.7 kW@ 3 600 r/min CITY Mode -13.2 kW @ 3 600 r/min
 • GVM
  27 % (Power Mode)
 • ఇంధనం ట్యాంక్
  30 L

Tata Ace HT+

₹6,98,587

ముఖ్య లక్షణాలు

 • ఇంజిన్
  798 cc
 • శక్తి
  26.0 kw @3750 rpm
 • GVM
  1950 kgs
 • ఇంధనం ట్యాంక్
  30 LTRS

Tata Intra V70

ముఖ్య లక్షణాలు

 • శక్తి
  59.5 KW @ 4000 RPM (80HP)
 • GVM
  3210 Kg
 • ఇంధనం ట్యాంక్
  35 L

Tata Intra V20 Gold

ముఖ్య లక్షణాలు

 • ఇంజిన్
  1199 CC DI engine
 • శక్తి
  Petrol: 43 kW @ 4000 RPM  CNG : 39 kW @ 4000 RPM 
 • GVM
  2550 Kg
 • ఇంధనం ట్యాంక్
  "Petrol Fuel Tank - 35L / 5L CNG Cylinder - 110 L(45L+35L and 30L) "

TATA ACE EV

ముఖ్య లక్షణాలు

 • ఇంజిన్
  21.3 kWh
 • శక్తి
  27 kW
 • GVM
  1840
 • ఇంధనం ట్యాంక్
  21.3 kWh

Tata Yodha Ex Crew Cab

₹9,99,248

ముఖ్య లక్షణాలు

 • శక్తి
  73.6 kW @ 3750 r/min
 • GVM
  2990

Tata Yodha Ex Single Cab

₹9,60,248

ముఖ్య లక్షణాలు

 • శక్తి
  73.6 kW @ 3750 r/min
 • GVM
  2990

Tata Intra V20

₹8,15,249

ముఖ్య లక్షణాలు

 • ఇంజిన్
  1199 cc
 • శక్తి
  Petrol: 43 Kw @ 4000 rpm (58.4 HP) CNG : 39 Kw @ 4000 rpm (53.0 HP)"
 • GVM
  2265
 • ఇంధనం ట్యాంక్
  35/5 Litres CNG Cylinder Capacity- 80 L(45L+35L)

వింగర్ కార్గో

₹13,29,722

ముఖ్య లక్షణాలు

 • శక్తి
  శక్తి: 73.5 kW @ 3750 r/min
 • GVM
  3490

TATA యోధా క్రూ క్యాబ్

₹9,51,937

ముఖ్య లక్షణాలు

 • ఇంజిన్
  73.6 kW @ 3750 r/min
 • GVM
  2990
 • ఇంధనం ట్యాంక్
  45 లీటర్

Tata యోధా క్రూ క్యాబ్ 4x2

₹9,51,937

ముఖ్య లక్షణాలు

 • ఇంజిన్
  2179 cc
 • శక్తి
  73.6 kW @ 3750 r/min
 • GVM
  2990
 • ఇంధనం ట్యాంక్
  45 లీటర్

Tata యోధా క్రూ క్యాబ్ 4x4

₹10,71,252

ముఖ్య లక్షణాలు

 • ఇంజిన్
  2179 cc
 • శక్తి
  73.6 kW @ 3750 r/min
 • GVM
  2990
 • ఇంధనం ట్యాంక్
  45 లీటర్

Tata యోధా సింగిల్ క్యాబ్ 4x4

₹10,24,432

ముఖ్య లక్షణాలు

 • ఇంజిన్
  73.6 kW @ 3750 r/min
 • GVM
  2990
 • ఇంధనం ట్యాంక్
  45 లీటర్

Tata యోధా 1200

₹9,50,925

ముఖ్య లక్షణాలు

 • ఇంజిన్
  73.6 kW @ 3750 r/min
 • GVM
  2950
 • ఇంధనం ట్యాంక్
  45 లీటర్

Tata యోధా 1700

₹9,54,850

ముఖ్య లక్షణాలు

 • ఇంజిన్
  73.6 kW @ 3750 r/min
 • GVM
  3490
 • ఇంధనం ట్యాంక్
  45 లీటర్

Tata యోధా 2.0

₹9,99,921

ముఖ్య లక్షణాలు

 • ఇంజిన్
  73.6 kW @ 3750 r/min
 • GVM
  3840
 • ఇంధనం ట్యాంక్
  45 లీటర్

TATA ఇంట్రా V50

₹8,90,393

ముఖ్య లక్షణాలు

 • ఇంజిన్
  1496 సీసీ డీఐ ఇంజన్
 • GVM
  2940
 • ఇంధనం ట్యాంక్
  35 లీటర్

TATA ఇంట్రా V30

₹8,10,694

ముఖ్య లక్షణాలు

 • ఇంజిన్
  1496 సీసీ డీఐ ఇంజన్
 • శక్తి
  52 kW @ 4000 r/min
 • GVM
  2565
 • ఇంధనం ట్యాంక్
  35 లీటర్

Tata ఇంట్రా V10

₹7,27,562

ముఖ్య లక్షణాలు

 • ఇంజిన్
  798 సీసీ
 • శక్తి
  22 kW @ 3750 r/min
 • GVM
  2120
 • ఇంధనం ట్యాంక్
  35 లీటర్

Tata ఏస్ గోల్డ్ పెట్రోల్

₹5,00,761

ముఖ్య లక్షణాలు

 • ఇంజిన్
  694
 • శక్తి
  22 Kw (30 PS) @ 4000 rpm
 • GVM
  1615
 • ఇంధనం ట్యాంక్
  26 లీటర్

Tata ఏస్ గోల్డ్ డీజిల్ ప్లస్

₹6,52,201

ముఖ్య లక్షణాలు

 • ఇంజిన్
  700CC
 • శక్తి
  14.7 kW (20 hp) @ 3600 rpm
 • GVM
  1675
 • ఇంధనం ట్యాంక్
  30 లీటర్

Tata ఏస్ గోల్డ్ CNG

₹6,62,011

ముఖ్య లక్షణాలు

 • ఇంజిన్
  2 సిలిండర్ 694CC
 • శక్తి
  19.40kW (26HP) @ 4000 RPM
 • GVM
  1630
 • ఇంధనం ట్యాంక్
  70L (2 X 35L) | 12KG (2 X 6 Kg)

Tata ఏస్ గోల్డ్ CNG ప్లస్

₹7,06,116

ముఖ్య లక్షణాలు

 • ఇంజిన్
  2 సిలిండర్ 694CC
 • శక్తి
  19.40kW (26HP) @ 4000 RPM
 • GVM
  1630
 • ఇంధనం ట్యాంక్
  105L (3 X 35L) | 18 KG (3 X 6 Kg)